Totale Heupprothese

Inleiding

Met dit artikel willen wij optimaal informeren en voorbereiden op een ingreep die een belangrijke invloed zal hebben op de kwaliteit van uw leven. Het is de bedoeling een antwoord te geven op een aantal vragen die vóór of onmiddellijk na de operatie bij u kunnen rijzen. Deze brochure vormt een aanvulling of herhaling van de inlichtingen die u al door de dokter zijn verstrekt.
 

De gezonde heup

In een gezond heupgewricht zijn de gewrichtsoppervlakken glad zodat ze gemakkelijk over elkaar kunnen glijden.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het kraakbeen. De heup wordt beschermd door spieren en gewrichtskapsel. Door deze constructie kan men vrij bewegen. 

 

De zieke heup

In de zieke heup wordt het gewrichtsoppervlak ruw, krijgt men pijn in de heup en kan men minder bewegen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn van gewrichtsslijtage.

De meest voorkomende oorzaak is artrose. Dit is een aandoening waarbij het kraakbeen afslijt. Wanneer het kraakbeen volledig is afgesleten ontstaat er een schurend effect van het onderliggende bot. De meeste klachten zijn pijn bij het stappen en startpijn.


Reuma kan tevens aanleiding geven tot heuppijn die gewrichtsvervanging noodzakelijk maakt.

Een andere mogelijke oorzaak is: “Aseptische Heupnecrose”. Hierbij verdwijnt de bloedvoorziening van de heupkop. 

Hoe een totale heupprothese kan helpen

Vanwege de goede resultaten met de moderne technieken worden per jaar alleen al in België vele duizenden patiënten met een totale heupprothese geholpen. Hoewel elke operatie natuurlijk een zeker risico inhoudt, kan men stellen dat het plaatsen van een Totale Heupprothese tot de veilige ingrepen behoort. In het algemeen is een operatie om een prothese te plaatsen voor een orthopedisch chirurg een routine ingreep geworden.

Het herstel na de operatie hangt af van de moeilijkheid van de ingreep, het type prothese, de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt. 


De meeste mensen hebben na de ingreep geen pijn meer en kunnen na een revalidatieperiode weer goed bewegen. Het volledige genezingsproces wordt gestuurd en opgevolgd door een multidisciplinair team van orthopedisch chirurg, kinesist, verpleegkundigen en sociale medewerkers.
Van de moderne prothesen mag men verwachten dat ze meegaan tot 20 jaar of meer. In principe is sportbeoefening opnieuw mogelijk en zijn er geen echte beperkingen. Door zware belasting zal de prothese vermoedelijk sneller verslijten en uiteraard spelen ook hier weer individuele verschillen mee. Door het in acht nemen van een aantal gedragsregels kunt u echter zelf meehelpen om uw prothese zo lang mogelijk te laten meegaan. 
 

Wat is een biarticulaire heupprothese? (BHP)

Het is een heupprothese waarbij een steel in het dijbeen wordt gebracht, maar waarbij de kop die erop wordt geplaatst bestaat uit 2 componenten die op zich een kogelgewricht vormen. Deze kop past in de oorspronkelijke bekkenpan. Hier wordt dus geen bekkenpan geplaatst. Dit type van prothese wordt vaak gebruikt bij behandeling van breuken bij oudere mensen. Het resultaat is vergelijkbaar met de THP maar vereist een gezonde bekkenpan. De operatie duurt iets korter wat een voordeel kan zijn bij de oudere patiënt.

Wat is een resurfacing  heupprothese? 

Dit is een heupprothese waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van een steel in het dijbeen, maar waarbij alleen een nieuwe bedekking op de dijbeenkop wordt geplaatst.

Deze techniek werd recentelijk ontwikkeld voor de heel jonge patiënt en kan een voordeel opleveren bij een latere vervanging omwille van slijtage. Dit type prothese kan alleen bij goede botkwaliteit en wanneer de heupkop niet te fel is beschadigd. 

 

Deze techniek werd recentelijk ontwikkeld voor de heel jonge patiënt en kan een voordeel opleveren bij een latere vervanging omwille van slijtage. Dit type prothese kan alleen bij goede botkwaliteit en wanneer de heupkop niet te fel is beschadigd. 

Wat gaat vooraf?

Vooraleer over te gaan tot een operatie, wordt door uitvoerig onderzoek nagegaan wat de juiste diagnose is. Uw medische voorgeschiedenis wordt onderzocht, welke zijn uw specifieke klachten, welke medicatie neemt u en heeft u infecties (bv. een tandabces). Er worden foto’s genomen van het aangetaste gewricht die de slijtage en misvorming aantonen. Deze foto’s bepalen mede de keuze van het type prothese.

 

De chirurgen en het volledige operatieteam doen al het nodige om u in optimale omstandigheden te behandelen. Het vermijden van infekties is hierbij een topprioriteit.

De operatie voor het plaatsen van een Totale Heupprothese.

Samen met de anesthesist kan u beslissen of u een volledige, een plaatselijke of een combinatie van beide verdovingen krijgt. 


Pas na uitvoerig ontsmetten en zorgvuldig afdekken wordt de incisie gemaakt. Daarna wordt het kapsel rond de heupkop en de kop zelf verwijderd en wordt al het zieke kraakbeen uit de heuppan vervangen door een nieuwe pan uit metaal. Daarop wordt het mergkanaal van het dijbeen voorbereid voor het plaatsen van de steel. Door middel van een proefprothese wordt de stabiliteit van het gewricht uitvoerig getest. Pas dan wordt de definitieve prothese geplaatst. De operatie zelf duurt meestal 1 uur. Samen met de voorbereiding en het sluiten van de wonde wordt het al gauw 2 uur.

1. Zieke heup   

2. Verwijderen van de heupkop

3. Verwijderen van het zieke kraakbeen

4. Plaatsen van nieuwe heuppan

5. Plaatsen van prothese in het bovenbeen

6. Er wordt een kopje op de prothese gezet

7. Totale heupprothese

8. Eindresultaat op RX foto

De risico’s

Zoals bij elke grote operatie zijn er risico’s zoals infectie, flebitis, embolie, longontsteking, luxatie van de heup, verkorting of verlenging van het been, zenuwletsels en loslating van de prothese.
Om deze risico’s te beperken worden vele preventieve maatregelen genomen. Door zorgvuldige operatietechniek en door vele jaren ervaring zijn ze vrij zeldzaam geworden. 


In de ontwaakruimte

Na de operatie wordt u nog een tijdje gevolgd door de anesthesist in de ontwaakruimte. Bloeddruk en pols worden regelmatig gevolgd. Op onze dienst wordt een toestel gebruikt dat toelaat het gedurende de operatie verloren bloed via een infuus aan de patiënt terug te geven, zodat geen of weinig “vreemd” bloed moet worden gebruikt. Pijnmedicatie en eventueel een pijnpomp zorgen voor uw comfort.


Uw verder verblijf in het ziekenhuis

Het doel is zo snel mogelijk uw spieren te gebruiken en de beweeglijkheid in uw heup te herwinnen. De eerste dag na de operatie mag u reeds opzitten in de zetel. Er worden ook kleine oefeningen gedaan om de bloedcirculatie te bevorderen.

 

De volgende dagen zal de kinesist u terug leren stappen. Eerst met een looprekje, daarna met krukken. Zodra de zwelling verminderd zal ook de beweeglijkheid toenemen. U krijgt dagelijks een klein spuitje in de buik om het bloed te verdunnen ter preventie van een embolie (bloedklonters). Dit moet verder gegeven worden tot 4 weken na de operatie! 

 

Wanneer u voldoende kan stappen mag u terug naar huis. Dit is afhankelijk van de situatie thuis maar meestal is dit na 7 tot 10 dagen. 
Op dat ogenblik kunt u zich terug thuis zelfstandig behelpen en kunt u in en uit de zetel komen, naar het toilet gaan, enkele trappen opgaan en stappen met één of twee krukken.


Bij het ontslag zorgt de chirurg voor de nodige voorschriften voor medicatie en inspuitingen, thuisverpleging en eventueel kiné. 
De hechtingen worden verwijderd na 14 dagen door de huisarts.

 

De genezing thuis


Eenmaal u terug thuis bent moet u goed oefenen. Een kinesist kan hierbij helpen.
Met uw nieuwe heup kan u alle bewegingen uit het dagelijkse leven doen. Het is belangrijk dat u vaak gaat wandelen. Fietsen op een hometrainer is zeer effectief. Na goede oefening is sporten opnieuw mogelijk.

 

!!! Geniet opnieuw van een aktief leven !!!


Draag zorg voor uw nieuwe heup


Uw heupprothese is het resultaat van vele jaren onderzoek en het werk van wetenschappers, ingenieurs, techniekers en geneesheren. Maar zoals bij vele zaken hangt de levensduur af van de wijze hoe we ermee omspringen. Volg daarom perfect de instructies van uw dokter.
Indien u een operatie moet ondergaan of naar de tandarts moet is het aangeraden de arts van uw prothese te verwittigen. In vele gevallen is een preventie met antibiotica nodig. 
In het geval van loslating of slijtage van de heupprothese kan ze door een nieuwe vervangen worden. Dit is echter moeilijker en afhankelijk van de mate aan slijtage. Regelmatige controle is daarom belangrijk. Een nazicht op de raadpleging met radiografie om de 3 jaar is wenselijk.

 

De kosten

De kosten zijn afhankelijk van verschillende zaken. Een deel van de prothese wordt door het ziekenfonds vergoed en een deel dient u zelf te betalen. Het is echter belangrijk niet op de kosten van de prothese te bezuinigen ten nadele van het resultaat. De chirurg zal u uitleggen welk type prothese hij voor u het meest geschikt acht. Hij heeft zelf geen enkel voordeel bij de kostprijs. 
De kosten van de ingreep zijn ook afhankelijk van het aantal ligdagen, keuze van de kamer, eventuele opname op intensieve zorgen, toediening van bepaalde medicatie, enz… Indien gewenst kan wel vooraf een raming worden gemaakt.

Er zijn vele soorten hospitalisatieverzekeringen. In uw eigen voordeel overlegt u best vooraf met de chirurg wat uw verzekering terugbetaald.

Dr. Vandenbossche Johan
Orthopedisch Chirurg
AZ  Heilige Familie  Reet